Reumazorg - Zuid West Nederland
 • Goes
 • Hulst
 • Oostburg
 • Roosendaal
 • Terneuzen
 • Vlissingen
 • Zeist
 • Zierikzee
Patiënt
Patiënt
Zorgverzekeraar
Zorgverzekeraar
Verwijzer
Verwijzer
Patiëntenorganisatie
Patiëntenorganisatie
Bel voor een AFSPRAAK
 • Zeeland 085-028 02 80
 • West-Brabant 085-028 02 81
 • Z-Vlaanderen 085-028 02 82
 • Zeist 085-028 02 83
Plan een terugbelafspraak
Maak hier uw terugbelafspraak

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeraar

U bevindt zich hier:
Vorige pagina

De zorgverzekeraar heeft de rol van kritische inkoper van zorg. In het vervullen van deze taak staan de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg centraal. RWZN onderhoudt structureel contact met de medische adviseurs en zorginkopers van zorgverzekeraars. Met hen stemt RZWN af over innovatieve projecten om de kwaliteit van zorg, de kwaliteit die de patiënt beleeft en de kwaliteit die medisch inhoudelijk meetbaar is te verbeteren. Met zorginkopers zoekt RZWN naar manieren om de doelmatigheid van zorg goed te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Door het  gebruik van het model BKC14′ en de unieke PDCA (plan-do-check-act) cyclus‘Uitkomst in de praktijk’ streeft RZWN naar het bereiken van triple impact via transparantie in het proces.  Dat betekent dat zij aan de hand van enerzijds een matrix en anderzijds een PDCA cyclus keuzes maakt voor projecten die de kwaliteit verbeteren en de doelmatigheid verhogen.

Waar veel gepraat wordt over kwaliteit  wordt het toetsbaar meten en weergeven vooralsnog vrij zeldzaam tot niet gerealiseerd. Waar daarnaast vaak gepraat wordt over doelmatigheid, hetgeen veelal ingevuld wordt door goedkoper en efficiënter maken van zorg wordt de  verbinding tussen beiden amper gemaakt en gezocht. RZWN doet dat wel. Kwaliteit en doelmatigheid zijn geen tegenstrijdige variabelen maar kunnen complementair zijn. Dit vereist wel een andere manier van leveren van zorg en inrichten van de bedrijfsvoering. Graag doen we dit in goed overleg met zorgverzekeraars, die daarbij van grote waarde zijn.

De zorg bij Reumazorg Zuid West Nederland wordt door alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Wilt u dit checken bij uw verzekeraar, gebruik dan de AGB-code van RZWN: 22227356

ZKN

Tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn opent locatie Goes haar deuren op zaterdag 17 maart van 10:00 uur t/m 15:00 uur.