Reumazorg - Zuid West Nederland
 • Goes
 • Hulst
 • Oostburg
 • Roosendaal
 • Terneuzen
 • Vlissingen
 • Zeist
 • Zierikzee
Patiënt
Patiënt
Zorgverzekeraar
Zorgverzekeraar
Verwijzer
Verwijzer
Patiëntenorganisatie
Patiëntenorganisatie
Bel voor een AFSPRAAK
 • Zeeland 085-028 02 80
 • West-Brabant 085-028 02 81
 • Z-Vlaanderen 085-028 02 82
 • Zeist 085-028 02 83
Plan een terugbelafspraak
Maak hier uw terugbelafspraak

Klachten en suggesties

U bevindt zich hier:
Vorige pagina

De medewerkers van Reumazorg Zuid West Nederland doen hun uiterste best om aan u goede zorg te leveren. Ondanks hun inzet kan er iets gebeuren waardoor u niet tevreden bent. Graag horen wij dit terug zodat dit met u kan worden besproken en zo nodig gericht actie kan worden ondernomen. RZWN staat open voor vragen en/of opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening op een hoog niveau te houden.

Hoe dient u een klacht of suggestie in?

Bespreek het met de behandelaar

Het is in de meeste gevallen het snelst om uw vraag of klacht rechtstreeks met degene te bespreken met wie u deze ervaring heeft gehad. Tijdens uw bezoek kunt u aangeven waar uw vraag of klacht overgaat en kan er naar een oplossing gezocht worden. Een gesprek kan vaak al voor verheldering zorgen, waarbij u niet allerlei procedures hoeft op te starten. U kunt hierbij altijd familie, een goede vriend of kennis meenemen. Leidt dit niet tot een voor u bevredigende oplossing of wilt u direct een klacht indienen dan kan dat bij de klachtenfunctionaris.

U kunt de klacht indienen per mail naar klacht@www.reumazorgzwn.nl of per post naar RZWN Goes t.a.v. klachtencommissie, Van Hertumweg 17-19, 4462 EV Goes. Hiervoor kunt u het klachtenformulier onderaan de pagina gebruiken.

Bij een binnengekomen klacht streeft de klachtencommissaris er naar om diezelfde dag contact met u op te nemen. Zij zal de klacht aanhoren en waar nodig specificeren. Vervolgens zal ze aanbieden dat ze de klacht met de desbetreffende medewerker bespreekt en dat u hierover een terugkoppeling krijgt. Intern zal uw klacht besproken worden tijdens het teamoverleg, zodat soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen zullen worden. Als u na deze handelingen niet tevreden bent zal de klacht worden doorgegeven aan een externe klachtencommissie.

Meer informatie over de klachtenprocedure bij RZWN vindt u via onderstaande links:

ZKN

Tijdens de landelijke Week van Zorg en Welzijn opent locatie Goes haar deuren op zaterdag 17 maart van 10:00 uur t/m 15:00 uur.